City Bikes


2. Illustratie - voorbeeld
03 04 18My idea for a cleaner Brussels:

De Brusselse ophaalkalender is een doolhof dat soms zelfs per straat verschilt. Bovendien is ze niet afgestemd op de noden van alle bewoners. Zo moeten bedrijven die gevestigd zijn in een straat met zondagophaling hun vuilnis al buitenzetten op vrijdagavond, aangezien ze er in het weekend niet zijn. Het gevolg: een straat vol vuilniszakken die de twee dagen drukke passage niet overleven. Nog voor de vuilniskar gepasseerd is liggen de straten bedolven onder het afval. Laten we het doolhof ònder de stad maken, in de vorm van een pijpensysteem (een beetje zoals de ondergrondse glascontainers in sommige gemeenten of zoals de groene buizen in de Mario-games). Alle vuilnis verdwijnt in kokers, op het juiste moment dat het de bewoner uitkomt. De illustraties tonen het rondslingerende afval en - vooral - de oplossing: het pijpensysteem.
1. Foto’s appartement + werk 
27 03 18